Jobb & Karriere

Lars Myhre Østfold AS er eid av de ansatte, og dette preger miljøet i bedriften. Vi er stolte av faget vårt, og setter den faglige kvaliteten på vårt arbeid først. Arbeidsmiljøet er meget bra og strukturen er flat med kort avstand til øverste leder.

De ansatte får jobbe med hele bredden av faget og får utfordringer etter eget ønske. Vi jobber aktivt med faglig utvikling og etterutdannelse av de ansatte, og det er de ansatte selv som langt på vei får sette sine egne mål og begrensninger. Med bistand fra ledelsen sørger vi sammen for at målene nås.

De rette ansatte, med de rette kvalifikasjoner vil bli vurdert tilbudt en eierandel i bedriften og muligheten for å bli en aktiv part i bedriftens utvikling.

Interessert? Ta kontakt med daglig leder Morten Dannevig for en hyggelig prat.