Tjenester 

Lars Myhre Østfold AS er godkjente for ansvarsrett, og har følgende sentralgodkjenninger:

 • Prosjektering av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3

 • Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2

 • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1

Vi utfører prosjekteringsoppdrag innen

 • Ventilasjonsteknikk
 • Sanitærteknikk
 • Varmeteknikk
 • Brannslukkingsanlegg
 • Kuldeteknikk
 • Automatiseringsanlegg
 • Energi og ENØK
 • Vann- og avløp