Kontorbygg

Oslo Havnevesen

Skur 84
2010 - 2012
Ca. 3000
Nybygg kontorer, bilverksted og garderobeanlegg. Prosjektering komplette VVS-tekniske anlegg.
Prosjektering / beskrivelse / oppfølging

Oslo Havnevesen

Skur 88
2010 - 2012
3.000
Rehab kontorer og båtverksted.
Nytt luftbehandlings- og varmeanlegg.
Prosjektering / beskrivelse / oppfølging

Lørenskog kommune

Lørenskog Hus
2009 - 2011
15.000
Nytt kulturhus med saler, kinoer, kontoretasjer, bibliotek og restaurant.
Byggeledelse VVS

Farmaka AS

Farmasøytisk bedrift
2004 - 2005
770
Produksjonslokaler og kontorer.
Nytt ventilasjons- og sprinkleranlegg
Prosjektering VVS anlegg

StatsbyggØst,Lillestrøm

Justervesenet - Isvannsanlegg
2003 -

Rehabilitering av isvannsanlegg
Prosjektering / Byggherreombud

PriorØstBA, Rakkestad

Varmeanlegg
2003-
Rehabilitering av eksisterende varmeanlegg med forberedelse for fjerndampleveranser
Prosjektering VVS anlegg