Sykehjem

Skien kommune

Lyngbakken bo- og behandlingssenter
2010 - 2013
6.600
Nytt sykehjem. Komplette VVS-tekniske anlegg
Prosjektering / beskrivelse / oppfølging

Nesodden kommune

Nesoddtunet Sykehjem
2011 - 2012
3.000
Nybygg.
Prosjektering komplette VVS-tekniske anlegg.

DiakonhjemmetSykehus

Hjemly sykehjem
2010 - 2011
3.000
Rehabilitering luftbehandling og sanitæranlegg Prosjektering/tilbudsunderla

Enebakk kommune

Ignagard sykehjem
2008 - 2010
2.200
Nytt tilbygg.
Prosjektering komplette VVS-tekniske anlegg.

AurskogHølandkommune

Aurskog sykehjem
2008 - 2009
Rehabilitering
Prosjektering VVS anlegg

Ski kommune

Kråkstadtunet
2007 - 2008
1.500
Ombygging
Prosjektering VVS anlegg

Ski kommune

Finnstadtunet
2007 - 2008
3.000
Rehabilitering
Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune Moer Sykehjem

2005 - 2007
10.400
Nytt sykehjem med 86 sykehjemsplasser med mulighet for påbygg med ytterligere 10 plasser.
Prosjektering VVS anlegg

Trøgstad kommune

Trøgstadheimen - Utvidelse
2003 - 2004
1.500
Nybygg omsorg- og aldersboliger
Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune

Omsorgsboliger II
2002 - 2003
7.500
Nybygg og rehabilitering av skole
Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Eidsberg kommune

Edwin Ruud Hospital - Sykehjem
2002 - 2003
4.800
Nybygg og rehabilitering
Prosjektering VVS anlegg

Eidsberg kommune

Edwin Ruud Hospital - Omsorgsboliger
2002 - 2003
3.500
Nybygg og rehabilitering
Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune

Boliger for ungdom med psyk. lidelser
2002 - 2003
7.500
Nybygg
Prosjektering VVS anlegg

Nesodden kommune

Nesoddtunet Sykehjem
2001 - 2003
3.500
Nybygg pleie- og sykehjem
Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Østfold fylkeskommune

Edwin Ruud Hospital - DPS
2001 - 2002
4.000
Nybygg og rehabilitering av sykehus
Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Østfold fylkeskommune

Edwin Ruud Sykehjem
2001 - 2002
4.800
Rehabilitering av sykehjem
Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Eidsberg boligbyggelag

Edwin Ruud - Omsorgsboliger
2001 - 2002
3.500
Nytt pleie- og sykehjem
Forprosjekt / Funksjonsbeskrivelse / Prosjektering VVS anlegg

Askim kommune

Askim Eldresenter
2001 - 2002
2.100
Nybygg / Rehabilitering Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold Askim
2001
1.600
Nybygg og rehabilitering av sykehus
Prosjektering VVS anlegg

Moss kommune

Orkerød sykehjem
2000 - 2001
6.000
Nybygg Forprosjekt / Prosjektering VVS anlegg

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold Askim
2000
2.000
Rehabilitering Prosjektering luftbehandlingsanlegg

Ås kommune

Omsorgsboliger II
2000
2.000
Nybygg Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune

Aldersdemente II
2000
1.000
Nybygg Prosjekteirng VVS anlegg

Sarpsborg kommune

Roald Amundsensgt. 33
1999 - 2000
11.000
Nytt omsorgs- og næringsbygg
Prosjektering VVS anlegg

Sarpsborg kommune

Omsorgsboliger Kurland
1999
2.500
Nytt pleie- og sykehjem
Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune

Omsorgsboliger Kurland
1999
2.500
Nytt pleie- og sykehjem
Prosjektering VVS anlegg

Ås kommune

Omsorgsboliger I
1996
2.000
Nybygg
Prosjektering VVS anlegg

Askim kommune

Askim Bo- og servicesenter
1995 - 1997
6.000
Nybygg omsorg- og aldersboliger
Prosjektering VVS anlegg